|
English
|

Senarai VOIP Jabatan Negeri

SENARAI VOIP JABATAN NEGERI KEDAH
NoJABATAN/AGENSITALIAN UTAMA No Prefix 04702XXXXFAKS UTAMA No Prefix 04702XXXX
1.PEJABAT KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIATUANKU SULTAN KEDAH70138700
2.PEJABAT MENTERI BESAR90008800
3.UNIT MEDIA TRANSFORMASI KEDAH7050
4.BAHAGIAN PENGURUSAN MAJLIS PROTOKOL70008100
5.BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN70007300 / 7900
6.BAHAGIAN KEWANGAN70008500
7.UNIT AUDIT DALAM70008300
8.BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI70007200 / 7400
9.BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT70008400 / 7100
10.BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA70007700 / 7277
11.LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH70008600
12.BAHAGIAN PERUMAHAN DAN UNIT HASIL PERUMAHAN73307500
13.BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN70007600
14.PERBADANAN MENTERI BESARAKAN DIMAKLUMKAN KELAK
15.KEDAH INVESTMENT CENTREAKAN DIMAKLUMKAN KELAK
16.PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANGAKAN DIMAKLUMKAN KELAK
17.MAJLIS SUKAN NEGERIAKAN DIMAKLUMKAN KELAK
18.JABATAN INTEGRITI DAN URUS TADBIR70008200
19.SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM70008900
20.LEMBAGA SUMBER AIR NEGERI76677655
21.MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN76767670
22.PEJ DEWAN UNDANGAN NEGERI NEGERI76767670
23.PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH7795 / 77967851 / 7852 / 7853 / 7854
24.BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI70707800
25.JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI KEDAH7851